Ventilatie verslaggeving

Strengere regelgeving
voor ventilatie

In het kader van de energieprestatieregelgeving (EPB) heeft de overheid de laatste jaren ook steeds strengere voorwaarden geformuleerd voor de efficiënte ventilatie van gebouwen. Die gaat immers hand in hand met een deugdelijke isolatie en een verstandige verwarming. Deze drie factoren zijn allemaal energiebesparende maatregelen die moeten leiden tot energiezuinig leven, wonen en werken. Bovendien kan een gebouw dat niet goed geventileerd is, te maken krijgen met een te hoge luchtvochtigheid. Een goede ventilatie draagt dus ook bij tot een gezond binnenklimaat.

Gecontroleerde ventilatie

Om een goede luchtkwaliteit te verkrijgen heeft men in 2006 een gecontroleerde ventilatie verplicht gemaakt voor nieuwe gebouwen. Die staat ook in verhouding tot de isolatie. Beide worden uitgedrukt door het S-peil (schilpeil) die de isolatie- en ventilatiewaarde van de schil van een gebouw – het dak, de vloeren en de muren – weergeeft. De huidige ventilatienorm bedraagt S31; in 2021 wordt die opgetrokken naar S28.

Een centraal ventilatiesysteem zorgt voor de gecontroleerde afvoer van vuile en vochtige lucht en voor de gestuurde toevoer van frisse lucht. De debieten van beide luchtstromen worden nauwkeurig berekend om energieverlies door ventilatie te vermijden.

Wat doet een ventilatie verslaggever?

Elke bouwheer moet a.d.h.v. een deskundig ventilatieverslag kunnen bewijzen dat zijn project aan de geldende ventilatie-eisen voldoet. ACEG Energy is een door de overheid erkende ventilatieverslaggever. Wij geven professioneel advies en houden toezicht op uw ventilatiesysteem in alle fases van het bouwproces.

Onze interventie bestaat uit de volgende stappen:

Opmaak van een ventilatie voorontwerp

Advies over de verschillende ventilatiesystemen en beschrijving van de technische ventilatiespecificaties qua plaatsing, energieverbruik, debieten, akoestiek …

Controle van de bouwplannen van de architect

Na oplevering van de werken

Controle van de kwaliteit en de plaatsing van de installatie en aflevering van een ventilatieverslag.

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Vraag een offerte aan of neem contact met ons op voor meer informatie

ACEGenergy5