EPB

Wat is EPB?

Om alle gebouwen energiezuinig en gezond maken, riep de overheid EPB (Energieprestatie en Binnenklimaat) in het leven. Dit is nu al van toepassing voor gebouwen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd, een melding wordt gedaan of met een verwarmd of gekoeld volume. Deze gebouwen moeten voldoen aan bepaalde energienormen voor isolatie, energieverbruik, ventilatie en andere EPB-eisen. Die worden trouwens elke paar jaren strenger. 

EPB-verslaggever

Om aan deze regelgeving en EPB-eisen te kunnen voldoen, is het verplicht een EPB-verslaggever aan te stellen. Deze verslaggever biedt advies, voert een EPB-berekening uit en na afloop van de bouwwerken bezorgt hij een EPB-verslag.

ACEG Energy ondersteunt u in al uw bouwdromen zodat deze voldoen aan de meest energiezuinige normen. 

EPB, ook voor bedrijven?

Ja, afhankelijk van onder meer de bestemming van het gebouw zijn ook industriegebouwen, kantoorgebouwen en andere gebouwen EPB-plichtig. Deze regelgeving geldt dus niet alleen voor woningen. 

BEN wordt de standaard

De EPB-eisen voor gebouwen verstrengen alsmaar meer. Sinds 2021 is de BEN-norm van kracht (Bijna EnergieNeutraal). Wacht niet en start nu al met BEN-bouwen. ACEG Energy begeleidt u graag in uw bouwproces.

temperatuur instellen

Elk gewest zijn procedure

De EPB-procedure is anders in elk van de drie gewesten. 

In Vlaanderen moet elk nieuwbouwproject, iedere verbouwing en alle uitbreidingen waarvan de bouwvergunning aangevraagd is na 1 januari 2006 voldoen aan de wettelijke EPB-eisen

ACEG Energy begeleidt u van bouwvergunning tot oplevering, zodat u geen administratieve verplichtingen over het hoofd ziet. Daarnaast adviseren wij u om de juiste beslissingen te nemen en uw project futureproof te maken.

EPB Vlaanderen

EPB verplicht bij nieuwbouw en renovaties voor zowel residentiële als niet-residentiële gebouwen.

EPB Wallonië

EPB verplicht bij nieuwbouw en renovaties, residentieel en niet-residentieel, alsook bij verkoop of verhuur van residentiële, niet-residentiële of kantoorgebouwen.

EPB Brussel

EPB verplicht bij nieuwbouw en renovaties, residentieel en niet-residentieel, alsook bij verkoop of verhuur van residentiële, niet-residentiële of kantoorgebouwen.