Ventilatie verslaggeving

Ventilatie verslaggeving

Wanneer u bouwplannen heeft, is het verplicht om een ventilatieverslag op te laten maken door een gespecialiseerde ventilatieverslaggever. Als expert op gebied van ventilatieverslaggeving en energiezuinig bouwen helpt ACEG Energy u graag verder. Samen zorgen we ervoor dat uw ventilatiesysteem volledig in orde is.

Een ventilatieverslag maken: strengere regelgeving voor ventilatie

In het kader van de regelgeving betreffende energieprestatie en binnenklimaat (EPB) legt de overheid steeds strengere voorwaarden op voor efficiënte ventilatie in residentiële en niet-residentiële gebouwen. Ventilatie gaat immers hand in hand met een conform geïsoleerde buitenschil en een efficiënte verwarming. Deze drie factoren zijn energiebesparende maatregelen die moeten leiden tot energiezuinig leven, wonen en werken. Bovendien kan een gebouw dat niet goed geventileerd is, te maken krijgen met een te hoge luchtvochtigheid. Een goede ventilatie draagt dus ook bij tot een gezond binnenklimaat. Vandaar is het verplicht om bij nieuwbouw of energetische renovatie een ventilatieverslag te laten maken, om aan te tonen dat uw ventilatie in orde is.

Gecontroleerde ventilatie

Om een goede luchtkwaliteit te verkrijgen heeft men in 2006 een gecontroleerde ventilatie verplicht gemaakt voor nieuwe gebouwen. Een centraal ventilatiesysteem zorgt voor de gecontroleerde afvoer van vervuilde en vochtige lucht en voor de gestuurde toevoer van verse buitenlucht. De debieten van beide luchtstromen worden nauwkeurig berekend en afgesteld om energieverliezen door ventilatie te minimaliseren. Een correct ingeregeld ventilatiesysteem is dus voordelig voor de luchtkwaliteit in en het energieverbruik van het gebouw.

Een correct ingeregeld ventilatiesysteem is dus voordelig voor de luchtkwaliteit in en het energieverbruik van het gebouw.

Wat doet een gespecialiseerde ventilatieverslaggever?

Elke bouwheer moet aan de hand van een deskundig ventilatieverslag kunnen bewijzen dat zijn project aan de geldende ventilatie-eisen voldoet. Hiervoor schakelt u best een energiedeskundige in, zoals onze firma. Onze erkende ventilatieverslaggevers geven professioneel advies, stellen een voorstudie op, regelen het systeem in en voeren de keuring uit naargelang de wens van de klant. Onze ventilatieverslaggeving bestaat uit de volgende stappen:

Opmaak van een voorontwerp

Het ventilatievoorontwerp bevat advies over de verschillende ventilatiesystemen en beschrijving van de technische ventilatiespecificaties qua plaatsing, energieverbruik, debieten, akoestiek, enzovoort.

Controle van de bouwplannen van de architect

Onze gespecialiseerde ventilatieverslaggever bekijkt voorafgaand aan de werken de bouwplannen en beoordeelt of die overeenkomen met de normen voor ventilatie. Zo kan er indien nodig nog bijgestuurd worden.

Na oplevering van de werken

Na de werken voert de ventilatieverslaggever een controle uit van de kwaliteit en de plaatsing van de installatie. Daarna gaat hij aan de slag met het maken van het ventilatieverslag. Hierin staan de kenmerken en de behaalde prestaties van het geplaatste ventilatiesysteem beschreven.