Blowerdoortest om de luchtdichtheid van uw gebouw te meten

Een blowerdoortest met lekopsporing is de ideale methode om de luchtdichtheid van uw gebouw te meten. Met deze luchtdichtheidstest ontdekt u hoeveel lucht er uit uw gebouw weglekt en op welke plekken dit gebeurt. Zo kunt u gericht naar een oplossing zoeken. De experts van ACEG Energy helpen u graag om met behulp van deze blowerdoortest uw gebouw energiezuiniger te maken.

Onze blowerdoortest met lekopsporing is bijzonder efficiënt

Met een luchtdichtheidstest, ook wel blowerdoortest genoemd, kunnen we de luchtdichtheid van een gebouw meten. Dit doen we door het gebouw bloot te stellen aan een overdruk of onderdruk van 50 Pa. Hierbij bekijken we het volume lucht dat ontsnapt of infiltreert. Hoe hoger de ongecontroleerde ventilatie, hoe meer warmteverlies en hoe hoger de energiefacturen. We rekenen dit warmteverlies uit als ventilatieverliezen en vermelden dit in het EPB-verslag.

Waarom een blowerdoortest laten uitvoeren?

De EPB-eisen worden steeds strenger, waardoor het moeilijker wordt om aan het vooropgestelde E-peil te voldoen. Met een luchtdichtheidstest en aandacht voor een luchtdichte afwerking kunt u eenvoudig en vrij voordelig het E-peil verlagen. Laat deze test door onze energiedeskundigen uitvoeren en u bent er zeker van dat alles op de correcte manier gemeten wordt.

De invloed van een luchtdichtheidstest op het E-peil

Afhankelijk van diverse factoren zoals de oppervlakte van de gebouwschil, heeft een luchtdichtheidsmeting doorgaans een positieve impact op het E-peil en de netto-energiebehoefte. Deze invloed bedraagt gemiddeld zo’n 7 à 11 E-peilpunten. De factor (uitgedrukt in m³/uur.m²) die wordt aangegeven in de EPB-software is het lekdebiet (m³/uur) gedeeld door de verliesoppervlakte (m²) van het gebouw.

Passiefhuiscertificaat

Wilt u een passiefhuiscertificaat behalen voor een passiefwoning? Dan bent u verplicht om een blowerdoortest met lekopsporing te laten uitvoeren om aan de streefwaarden te kunnen voldoen. De eis op gebied van luchtdichtheid voor een passiefhuis is een luchtdichtheid van 0,6 (n50 waarde niet groter dan 0,6 per uur). Dankzij onze extreem nauwkeurige test kunt u de luchtdichtheid van uw gebouw zeer accuraat meten. Zo weet u of u recht heeft op een passiefhuiscertificaat of niet.

Schakel onze hulp in

Wilt u de luchtdichtheid van uw gebouw meten met behulp van een luchtdichtheidstest? Schakel dan onze experts in. Onze blowerdoortest met lekopsporing is bijzonder nauwkeurig en accuraat. Neem contact met ons op om vragen te stellen of een vrijblijvende offerte aan te vragen. We helpen u graag verder! Ook voor andere studies met speciale technieken rekent u op onze experts.

offerte invullen