EPC-labelpremie of renteloos krediet bij energierenovatie

Voldoet uw woning niet qua energiezuinigheid en wilt u maatregelen treffen om het energieprestatiecertificaat op te krikken, dan geeft de Vlaamse overheid u een duwtje in de rug. Zij heeft vanaf 2021 twee nieuwe systemen in het leven geroepen om u te belonen voor uw inspanningen.

EPC-labelpremie voor woningeigenaars Bezit u een woning of een appartement met een ongunstige energieprestatie? Dan kunt u genieten van een premie als u het EPC-label van uw eigendom door energierenovatie binnen de 5 jaar verbetert. Zo moet een woning met een EPC-label E of F na de werken minimaal een C-label behalen. Een appartement met een EPC-label D, E of F moet naar niveau B overgaan. Dit is de procedure om u op de EPC-labelpremie in te schrijven.

Kunt u een ongunstig energieprestatiecertificaat voorleggen dat ten laatste dateert van 2019, dan vraagt u bij Fluvius om de EPC-labelpremie te activeren. U hebt nu 5 jaar de tijd om de nodige werken te laten uitvoeren. Om dus een C-label te behalen voor een woning of een B-label voor een appartement. Zodra uw woning opnieuw gekeurd is, kunt u Fluvius verzoeken om de premie uit te betalen. Dat verzoek dient binnen de 12 maanden na het uitschrijven van het nieuwe energieprestatiecertificaat ingediend te worden.

Wilt u verder gaan dan het minimaal vereiste niveau? Bijvoorbeeld: streeft u naar een label B of zelfs A voor uw woning, dan kunt u een supplementaire premie aanvragen binnen diezelfde periode van 5 jaar. Dat biedt u de mogelijkheid om de renovatiewerken gefaseerd te realiseren en de investering dus te spreiden.

Let wel: de EPC-labelpremie is niet verenigbaar met de totaalrenovatiebonus van Fluvius wél met de premies voor isolatie en beglazing. Renteloos renovatiekrediet bij aankoop van een woning De tweede optie is de rentesubsidie die de overheid toekent als u een renovatiekrediet opneemt. Het grote verschil met het voorgaande is dat het hier gaat over de renovatie bij de aankoop van een woning of een appartement met een slechte energieprestatie. Het renovatiekrediet gaat dus altijd gepaard met een hypothecair krediet en kan een maximale looptijd van 20 jaar hebben. Daarbovenop kan het breder aangewend worden: niet alleen voor de renovatie maar ook voor de sloop en het heropbouwen van uw pas verworven eigendom. Daarbij horen dus ook isolatiewerken, de installatie van een energiezuinige verwarming en hernieuwbare energie. De overheid voorziet in een rentesubsidie als de woning of het appartement in het Vlaamse Gewest gelegen is. Zo gaat het in zijn werk.

Wie in 2021 een woonkrediet afsluit, kan bij zijn kredietverlener tegelijk opteren voor een renovatiekrediet. Als u binnen de 5 jaar een gunstiger energieprestatiecertificaat kunt voorleggen, krijgt u het volledig betaalde rentebedrag terug van het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap.

Nog vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

More To Explore