Veiligheidscoördinatie

Veiligheidscoördinator
aanstellen

Stappen er 2 of meer aannemers mee in uw bouwproject, dan bent u verplicht om tijdens de ontwerpfase en de bouwwerkzaamheden een veiligheidscoördinator in te schakelen. ACEG Energy is gespecialiseerd in veiligheidscoördinatie om uw bouwwerken in goede banen te leiden.

Wat is een
postinterventiedossier?

Een postinterventiedossier, kortweg PID, informeert betrokkenen over de structuren van het gebouw en zal door de notaris bij een verkoop aan de verkoopakte toegevoegd worden. Een postinterventiedossier vergemakkelijkt bovendien latere onderhouds-, renovatie- of uitbreidingswerken aan het gebouw.

 

Wat doet een veiligheidscoördinator?

De taken van de veiligheidscoördinator zijn uiteenlopend:

Ontwerpfase

Risico’s detecteren bij het ontwerp en vervolgens een veiligheids- en gezondheidsplan opmaken met preventiemaatregelen, een postinterventiedossier openen met de nodige documenten.

Uitvoering bouwwerken

Op de werf nagaan of alle preventiemaatregelen gerespecteerd worden en de werken veilig verlopen, het veiligheids- en gezondheidsplan en postinterventiedossier verder aanvullen.

Na de werken

Een werfverslag overhandigen aan de architect, bouwheer en aannemers

Niveau A

Voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen met een oppervlakte van meer dan 500 m² en met een omvang van meer dan 5.000 mandagen of met een kostprijs van meer dan € 4.000.000 (geïndexeerd) en waarbij 3 aannemers gelijktijdig of achtereenvolgens werken uitvoeren, is een veiligheidscoördinator niveau A verplicht. Voor alle andere tijdelijke en mobiele bouwplaatsen, die niet onder bovenstaande voorwaarden vallen, dient een veiligheidscoördinator type B aangesteld te worden.

Niveau B

Bij projecten met een budget onder de 2,5 miljoen euro dient de architect een veiligheidscoördinator niveau B aan te stellen.